Vizualizácia športových hál

Vizualizacija sportskih dvorana

Molim upoznajte se sa vizualizacijama osnovnih tipova Svitap.


SPORTSKA DVORANA 18 x 36 metara

Više informacija o sportskoj dvorani 18 x 36 metaraSPORTSKA DVORANA 25 x 46 metara

Više informacija o sportskoj dvorani 25 x 46 metaraSPORTSKA DVORANA 36 x 62 metara

Više informacija o sportskoj dvorani 36 x 62 metara

Language: CZ SK EN RU HR

GLAVNE PREDNOSTI NAŠE DVORANE

  • veoma jeftino rješenje
  • mala energetska potrošnja
  • komfor tijekom cijele godine
  • brzi povrat investicije
  • plašt i zagrijavanje prema izboru
  • otvaranje plašta po opsegu
  • izvanredan rok trajanja