SPORTSKA DVORANA 36 x 62 metara

Tipski krov dvorane sa dva igrališta 36 x 36 metara, dvorane sa tri igrališta 36 x 54 metara odnosno produžena verzija sa ugradbom sanitarnog čvora ili društvenih prostorija u veličinama npr. 36 x 43 metara, 36 x 63 metara odnosno 36 x 79 metara.

GORE

Language: CZ SK EN RU HR

GLAVNE PREDNOSTI NAŠE DVORANE

  • veoma jeftino rješenje
  • mala energetska potrošnja
  • komfor tijekom cijele godine
  • brzi povrat investicije
  • plašt i zagrijavanje prema izboru
  • otvaranje plašta po opsegu
  • izvanredan rok trajanja