Sportske dvorane za desetke sportova, gdje će Vam se investicija uskoro vratiti

Cjelogodišnje korištenje sa maksimalnim komforom

Montažne dvorane aluminijsko-tekstilne konstrukcije garantiraju visoku kvalitetu sredine za igru u usporedbi ćsa klasičnim čvrstim dvoranama odnosno dvoranama na napuhavanje. Zamislite da i u razdobljima ljetnih kiša možete igrati u dvorani sa istim komforom kao da ste na otvorenom. Naime, plašt po opsegu dvorane se može u ljetnom razdoblju otvoriti! ćZahvaljujući specijalnom površinskom uređenju ćdvorane i visokom UV filtru ne dolazi ljeti ćdo efekata staklenika te igra ima bolje parametre nego pod direktnim suncem. Kada dodate nisku početnu cijenu i energetsku uštedu u zimskom razdoblju, dvorane Svitap su dobar odabir.

Dvorana Svitap je prikladna za sve sportove od tenisa do parkoura

Naše sportske dvorane su namijenjene za mnoge sportove, prije svega za tenis, nogomet, odbojku, rukomet, košarku, badminton te također kao nadstrešnice za ćvišenamjenska igrališta svih tipova. Dvorane su prikladne i za parkour te kao nadstrešnice za dvorane za jahanje. U dvorane se mogu ćsmjestiti i sanitarni čvorovi, društvene prostorije i tribine prema želji investitora.

Gradnja dvorane traje samo tri tjedna

Poligonska nosiva konstrukcija se proizvodi od aluminijskih eloksi profila u kombinaciji ćsa dopunskim konstrukcijskim dijelovima od galvaniziranog čelika. Okviri se usidravaju u pripremljene betonske ćelije ćili betonske armirane daske. Plašt krovne konstrukcije se sastoji od jednostavne ili duple membrane sa ugrađenom toplotnom izolacijom na način da konstrukcija odgovara temperaturno tehničkim uvjetima u skladu sa važećom legislativom. Montaža dvorane na pripremljene izgrađene temelje traje samo jedan do tri tjedna prema veličini i izboru kvalitete plašta po opsegu.

Veličine dvorana

Dvorane Svitap se mogu prilagoditi točno prema mjeri i želji investitora. Osobine dvorane se mogu demonstrirati u slučaju njenog korištenja za tenis, gdje se standardno isporučuju u razmaku od ć18 i 36 metara. Dalje su moguće i atipične veličine do 40 metara. Kod razmaka od 18 metara je veznik poprečno preko teniskog igrališta. Veličina tenis dvorane za jedno igralište je 18 x 36 m i visina u sljemenu 9,2 m, što ispunjava uvjete ITF. Kod razmaka od 36 metara je veznik smješten uzduž i teniska igrališta se mogu smjestiti jedno pored drugog u traženom broju. ćZa dva igrališta ima tenis dvorana veličinu ć36 x 36 m, za tri 36 x 54 m itd. Visina u sljemenu iznosi cca 11 m, veličine tenis dvorane ispunjavaju uvjete ITF.

Odabir plašta po opsegu

Odabir odnosno rješenje plašta znači prilagodbu potrebama za zimsko i ljetno razdoblje sa gledišta ugode topline te mogućnosti otvaranja cijelog (odnosno samo dijela) plašta uzduž cijelog opsega.

Plašt po opsegu se može realizirati duplom membranom sa mogućnošću savijanja u rolnama i na taj način se otvara dvorana u ljetnjem razdoblju, kao varijante nudimo i čvrsti toplinski plašt na sklapanje, sendvič panel odnosno aluminijsko-staklene strane sa otvaranjem.

Sportska dvorana se može grijati samo u trenutku korištenja

Idealan način je isijavanje temperiranjem i grijanje električnim odnosno plinskim grijačima obješenim ispod stropa. U tom slučaju se griju površine na kojima se odvija promet. Za orijentaciju je godišnja potrošnja topline za odabrane tipova dvorana navedena u energetskoj tabeli.

Investicijski troškovi se Vam mogu vratiti već za 5 godina

Kod dvorane za tenis veličine 18 x 36 m u toplinskoj izvedbi se pretpostavlja povrat uloženih sredstava uz optimalno korištenje za pet do šest godina. Kod građevina sa više igrališta se djelomično smanjuju investicijski troškovi te povećavaju primanja obzirom na mogućnosti boljeg komercijalnog iskorištenja, održavanje turnira, ljetnih škola tenisa isl.

Većinu vremena ne mora u dvoranama goriti svijetlo

V slučaju realizacije dvorana bez grijanja, npr. dvorane za jahanje, većinu dana nije potrebno da u dvoranama gori svijetlo i to zahvaljujući visokoj propusnosti svijetla kroz duplu krovnu membranu, što stvara značajnu ekonomsku uštedu.


Molimo upoznajte se sa osnovnim tipovima naših dvorana:

SPORTSKA DVORANA 18 x 36 metara

SPORTSKA DVORANA 25 x 46 metara

SPORTSKA DVORANA 36 x 62 metara

Language: CZ SK EN RU HR

GLAVNE PREDNOSTI NAŠE DVORANE

  • veoma jeftino rješenje
  • mala energetska potrošnja
  • komfor tijekom cijele godine
  • brzi povrat investicije
  • plašt i zagrijavanje prema izboru
  • otvaranje plašta po opsegu
  • izvanredan rok trajanja