Energetická prevádzka montovaných hál môže byť veľmi úsporná

Vonkajšia výpočtová teplota -15° C, vnútorná výpočtová teplota +16° C, stredná teplota vonkajšieho vzduchu 4,6° C, 246 vykurovacích dní, prevádzka 14 hodín denne, vykurovanie sálavé, min. účinnosť vykurovacieho systému 85 %, palivo zemný plyn o výhrevnosti 35,8 MJ/m3.

Variant zateplenia č. 1: Tepelná izolácia ABA medzi dvoma membránami, bez vzduchovej medzery, súčiniteľ prestupu tepla U = 1,8 W/m2K

PÔDORYSNÝ ROZMER (m) Tepelný výkon (kW) Ročná spotreba tepla (kWh) Ročná spotreba zemného plynu (m3)
18 x 36 124 205 273 20 642
25 x 45 214 354 977 35 696
36 x 36 230 379 690 38 181
36 x 54 323 528 632 53 158

Variant zateplenia č. 2: Tepelná izolácia ANTARKTIK vložená samostatne medzi dve membrány, obojstranná vzduchová medzera, súčiniteľ prestupu tepla U = 0,39 W/m2K

PÔDORYSNÝ ROZMER (m) Tepelný výkon (kW) Ročná spotreba tepla (kWh) Ročná spotreba zemného plynu (m3)
18 x 36 64 95 904 9 644
25 x 45 115 174 193 17 513
36 x 36 126 189 385 19 044
36 x 54 182 269 000 27 050

Voľba obvodového plášťa

Voliteľné riešenie obvodového plášťa znamená prispôsobenie potrieb pre zimné i letné obdobie z hľadiska tepelnej pohody a možnosti otvárania celého (alebo len časti) obvodového plášťa.

Obvodový plášť je možné realizovať dvojitou membránou s možnosťou vyrolovania a tým aj otvorenia haly v letnom období, variantne prichádzajú do úvahy pevný zateplený skladaný plášť, sendvičový panel alebo hliníkovo-sklenné otváravé steny.

Športová hala sa môže vykurovať, len keď je práve využívaná

Ideálnym spôsobom je sálavé temperovanie a vykurovanie elektrickými alebo plynovými žiaričmi zavesenými pod stropom. V tomto prípade sa vykurujú plochy, na ktorých prebieha prevádzka. Orientačné ročné spotreby tepla vybraných typov hál sú uvedené v energetickej tabulke.

Investičné náklady sa Vám môžu vrátiť už za 5 rokov

Pri tenisovej hale rozmerov 18 x 36 m v zateplenom prevedení sa predpokladá návratnosť vložených prostriedkov pri optimálnom prevádzkovom využití za päť až šesť rokov. U stavieb s viacerými dvorcami se o niečo znižujú investičné náklady a zvyšujú príjmy vzhľadom k možnosti lepšieho komerčného využitia, umiestneniu turnajov, letných tenisových škôl a pod.

Väčšinu času nie je potrebné v halách svietiť

V prípade realizácie nezateplených hál, napr. jazdiarne, nie je potrebné väčšinu dňa v halách svietiť, a to vďaka vysokej priepustnosti svetla dvojitej strešnej membrány, čo je významná ekonomická úspora.


Language: CZ SK EN RU HR

HLAVNÉ VÝHODY NAŠEJ HALY

  • veľmi lacné riešenie
  • nízká energetická spotreba
  • komfort po celý rok
  • rýchla návratnosť investície
  • voliteľné opláštenie zateplenia
  • otváranie obvodového plášťa
  • mimoriadna životnosť